PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Dokumentacja pracownicza – co trzeba wiedzieć?

W ramach przypomnienia, pragniemy Państwu przybliżyć kwestię dokumentacji pracowniczej, która składa się z trzech części, a mianowicie:
- część A (dokumentacja zgromadzona w związku z ubieganiem się o pracę),
- część B (dokumentacja zgromadzona w związku z zatrudnieniem i trwającym stosunkiem pracy),
- część C (dokumentacja zgromadzona w związku z rozwiązaniem stosunku pracy).

Mały ZUS PLUS

Jak zapewne wiedzą przedsiębiorcy – tzw. mały ZUS obowiązywał od 2019 roku. Możliwość skorzystania z niego mieli przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku uzyskali dochód, który nie przekraczał 2,5 krotności wynagrodzenia minimalnego.

Wprowadzony został ze względu na potrzeby, które były zgłaszane na przestrzeni wielu lat przez mniejsze firmy. Zgłoszenia te w głównej mierze dotyczyły tego, iż ich możliwości finansowe były zbyt małe, aby sprostać opłacaniu składek na ubezpieczenia.

Strony