Rejestr dłużników publicznoprawnych i baza danych o sprzedaży detalicznej już od 2018 roku

Od 1 stycznia uruchomiony zostanie rejestr dłużników publicznoprawnych zawierający informacje o dłużnikach, którzy mają zobowiązania wymagalne powyżej 5 tys. zł. Z rejestru korzystać będą mogły nie tylko organy państwowe, ale również i właściciele firm, którzy zyskają możliwość sprawdzenia w rejestrze swoich potencjalnych partnerów biznesowych.

W 2-3 kwartale 2018 roku zakończą się również prace nad Centralnym Repozytorium Danych o Sprzedaży Detalicznej, do którego spływać będą dane z kas fiskalnych. Repozytorium umożliwi fiskusowi zdobycie informacji na temat sprzedaży detalicznej, zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz zweryfikowanie czy podatnicy rozliczają się w sposób rzetelny. Po uruchomieniu systemu ograniczone zostaną również zbędne kontrole organów podatkowych w przedsiębiorstwach.

Szacowana liczba podatników, którzy zostaną włączeni do systemu, sięga 1,2 mln. Resort finansów zapewnia, że zmiany przyniosą przedsiębiorcom korzyści i nie będą stanowić zagrożenia.