czynny żal

Czynny żal

Czynny żalem nazywamy powiadomienie odpowiedniej instytucji o popełnieniu czynu zabronionego przez samego sprawcę. W kwestiach księgowości termin ten najczęściej odnosi się do przedsiębiorców, którzy nieterminowo złożyli w urzędzie skarbowym deklarację podatkową lub nie zapłacili podatku. Błędy oraz terminowość mogą spowodować, że na właściciela firmy zostanie nałożona kara grzywny, mandat czy nawet wyrok sądowy.

Złożenie czynnego żalu może ochronić przed karą, może jednak okazać się nieskuteczne jeśli: