Fuzja przedsiębiorstw

Pojęcie fuzji zauważyć można w wielu dziedzinach życia. Używa się go również w ekonomii. Fuzja przedsiębiorstw to proces połączenia się dwóch lub większej ilości firm. Wszystko wydawałoby się już jasne jednak występują aż 3 rodzaje takiej fuzji i każda z nich posiada odmienne cechy, które warto omówić. Poznajmy więc fuzję poziomą, pionową oraz konglomeratową.

Pierwsza z nich - pozioma, inaczej nazywana jest horyzontalną. Zachodzi ona w przypadku, gdy połączą się przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją tych samych produktów. Jaki jest tego cel? Głównym motywem jest tutaj zazwyczaj chęć redukcji kosztów oraz wzrost skali. Korzyścią jest również wzrost bezpieczeństwa oraz efektywności.

Fuzją pionową (wertykalną) nazywamy proces, w którym łączą się ze sobą przedsiębiorstwa wytwarzające ten sam produkt, jednak zajmujące się różnymi etapami jego powstawania. Celem fuzji pionowej jest chęć zwiększenia kontroli nad poszczególnymi etapami produkcji.

Ostatnim rodzajem jest fuzja konglomeratowa. W takim przypadku łączące się przedsiębiorstwa działają w zupełnie innych branżach. Jaki więc jest cel ich połączenia? Dzięki takiemu działaniu powstaje wielobranżowy konglomerat.