korzyści samozatrudnienia

Samozatrudnienie

Praca na własny rachunek ma wiele korzyści, ale niestety posiada też pewnego rodzaju wady.

Jakie korzyści niesie samozatrudnienie?
Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą sama wyznacza sobie godziny pracy. Brak ustalonego limitu czasowego pozwala w okresie większej koniunktury przyjmować większą ilość zleceń, umożliwiając tym samym wypracowanie wyższego dochodu. Ponadto indywidualny przedsiębiorca nie musi w rygorystyczny sposób przestrzegać różnego rodzaju procedur. Sam decyduje o urlopie lub okolicznościowej przerwie w pracy.