księgowość

Trochę o odsetkach

Odsetki ustawowe jest to forma odszkodowania za zwłokę w spełnianiu świadczeń pieniężnych. Dzięki odsetkom wierzyciel nie musi ponosić strat. Wystarczy jedynie udowodnić okres zwłoki oraz zawrzeć kwotę zapożyczoną, aby otrzymać należyte odszkodowanie.

Odsetki ustawowe należą się tak samo przedsiębiorcom, jak i osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Księgowanie opłaty skarbowej - obligatoryjne czy z woli składającego dokument?

Przy dokonywaniu niektórych czynności urzędowych przedsiębiorcy często zmuszeni są do uiszczenia opłaty skarbowej w odpowiedniej wysokości. Czy według prawa zaliczyć można ją do kosztów uzyskania przychodów?
Urząd skarbowy lub burmistrz miasta mają prawo pobrać od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej opłaty skarbowej. Uiszcza się ją na wskutek dokonania czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia czy zezwolenia na wniosek.

Strony