księgowość spółek

Rachunkowość - rodzaje

Rachunkowość jest systemem, który umożliwia przedsiębiorcy uzyskać informacje na temat prowadzonej przez siebie działalności. Polega ona również na gromadzeniu i przetwarzaniu danych dotyczących operacji gospodarczych, jakie miały miejsce w jednostce. Narzędziem za pomocą, którego przedstawia się rachunkowość jest bilans składający się z aktywów i pasywów.

W systemie rachunkowości wyodrębnia się: księgowość, rachunek kosztów i sprawozdawczość finansową.

Jak można udokumentować zakup w firmie?

Dokonywanie zakupów to podstawa działalności każdej firmy. Aby móc handlować trzeba kupić towary, aby móc produkować trzeba zakupić materiały i tak dalej. Każda tak operacja musi zostać tez odpowiednio udokumentowana, by można było ją ująć w księdze rachunkowej i odliczyć te koszt od podatku.

Strony