księgowość spółki

Likwidacja spółki z o.o. - koszty

Jeśli myślisz, że likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejdzie się bez opłat, to niestety się mylisz. Zanim nasza spółka przestanie istnieć, załatwić musisz kilka kwestii, z których prawie każda wymaga dodatkowych opłat.

Początkowo następuje walne posiedzenie zgromadzenia wspólników. Zostaje wówczas podjęta uchwała o likwidacji spółki z o.o. i w tym momencie pojawiają się pierwsze koszty. Sporządzenie protokołu w postaci aktu notarialnego jest konieczne, a cena wynosić będzie 750 zł.

13 zł na godzinę - umowa zlecenie

1 stycznia jak co roku przyniesie wiele zmian w prawie. Jedną z nich będzie oczywiście podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 13 zł. W 2017 roku niespodzianką będzie również 13 zł dla pracujących na umowie zlecenie oraz świadczenie usług. Stawka ta obejmie także część samo zatrudnionych, świadczących osobiście usługi na rzecz firm.

Strony