PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


W prowadzeniu własnej firmy najbardziej liczy się to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju wprowadzanymi zmianami, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie firmy. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których zawsze znajdują się informacje przydatne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Prócz tego, staramy się na bieżąco pisać na temat wszelkich zaistniałych zmian, które często wiążą się z uproszczeniami kierowanymi do przedsiębiorców.

ZUS IWA

31. stycznia 2018 roku upływa termin składania deklaracji ZUS IWA za rok poprzedni. Dotrzymanie tego obowiązku jest konieczne ponieważ nie wywiązanie się z niego prowadzi do poważnych sankcji prawnych.
ZUS IWA zawiera informacje dotyczące składek na ubezpieczenia wypadkowe. Do jego przekazania zobowiązani są płatnicy, którzy spełniają następujące warunki:
- byli zgłoszeni jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe w sposób nieprzerwany od 1 stycznia do 31 grudnia,
- w roku za który informacja jest zgłaszana, zgłaszali nie mniej niż 10 osób,

Strony