PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Opodatkowanie dywidendy

Prawo do dywidendy stanowi podstawowe uprawnienie wspólnika lub akcjonariusza w spółce kapitałowej (akcyjnej, spółki z o.o.) i stanowi dochód z tytułu posiadanych udziałów.

Dywidenda podlega opodatkowaniu w momencie, w którym zostaje ona przekazana wspólnikowi. Opodatkowana jest ona 19% stawką podatku dochodowego, i nie zostaje pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Płatnikiem jest podmiot wypłacający, czyli spółka. Zaliczkę na poczet tego podatku należy wpłacić na rachunek, właściwego pod względem siedziby, urzędu skarbowego do 20 dnia kolejnego miesiąca.

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

Z dniem 1 lipca 2020 roku w życie wejdą nowe przepisy odnośnie zasad stosowania stawek VAT, a więc tzw. nowa matryca stawek VAT. W wyniku tych zmian zmianom ulegną zasady stosowania stawki 5% VAT do usług.

Na czym będą polegać zmiany?
Tak, jak zostało już wspomniane – efektem owych zmian będzie klasyfikacja usług według PKWiU 2015 zamiast obowiązującej dotychczas PKWiU 2008. W znacznej większości przypadków numery te nie ulegną zmianom. W przypadku towarów, zmian w zakresie opodatkowania jest niewiele.

Strony