PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


W prowadzeniu własnej firmy najbardziej liczy się to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju wprowadzanymi zmianami, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie firmy. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których zawsze znajdują się informacje przydatne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Prócz tego, staramy się na bieżąco pisać na temat wszelkich zaistniałych zmian, które często wiążą się z uproszczeniami kierowanymi do przedsiębiorców.

Fałszowanie faktur, a sankcje prawne

Faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane określone w ustawie o podatku od towarów i usług. Fałszowanie tego typu dokumentów niestety jest problemem bardzo powszechnym, mającym bardzo negatywny wpływ na budżet państwa.

Na czym polega fałszowanie faktur? Zabiegów tego typu jest bardzo dużo. Traktuje się za nie między innymi wystawianie faktur, które nie dokumentują realnej transakcji, zawieranie na takim dokumencie nieprawdziwych danych oraz inne czynności, które prowadzą do nierzetelnych rozliczeń z tego tytułu.

Przedawnienie należności podatkowych

W momencie przedawnienia zobowiązania podatkowego dochodzi do wygaśnięcia danej należności. Tak więc po upływie pewnego czasu organy podatkowe nie mogą już egzekwować nieuregulowanej należności.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie 5 lat od końca roku podatkowego, w którym zakończył się termin płatności danego podatku. Odnosi się to zarówno do zobowiązań, które powstały na mocy prawa, jak i tych które powstały na skutek decyzji.

Strony