PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej

Skąd pozyskać pieniądze na prowadzenie działalności finansowej?- stanowi jedno z najpopularniejszych pytań. Jaka więc będzie na nie odpowiedź.

Źródeł skąd można pozyskać środki na finansowanie przedsięwzięcia jest dużo. Można je podzielić na wewnętrzne czyli np. kapitał wniesiony do spółki oraz zewnętrzne do których zaliczyć można np. kredyty. Ponieważ zasoby wewnętrzne są znacznie ograniczone, warto zastanowić się nad pozostałymi, gdyż one stanowią większą szansę na sfinansowanie przedsięwzięcia.

Przedsiębiorstwo rentowne – czyli jakie?

Wskaźnik służący do oceny rentowności przedsiębiorstwa jest parametrem, którego wynik ukazuje efektywność kapitałów, które posiada przedsiębiorca, a także to, jak gospodaruje aktywami wchodzącymi w jego bilans. Zamiennymi nazwami do tego wskaźnika są wskaźnik zyskowności lub stopa zwrotu.

Wynik otrzymany z obliczenia tego wskaźnika mówi nam o tym, że po przekroczeniu danego poziomu, firma zaczyna wypracowywać swój zysk, czyli osiągać to, na czym najbardziej zależy przedsiębiorcom.

Strony