PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Czynny żal

Czynny żalem nazywamy powiadomienie odpowiedniej instytucji o popełnieniu czynu zabronionego przez samego sprawcę. W kwestiach księgowości termin ten najczęściej odnosi się do przedsiębiorców, którzy nieterminowo złożyli w urzędzie skarbowym deklarację podatkową lub nie zapłacili podatku. Błędy oraz terminowość mogą spowodować, że na właściciela firmy zostanie nałożona kara grzywny, mandat czy nawet wyrok sądowy.

Złożenie czynnego żalu może ochronić przed karą, może jednak okazać się nieskuteczne jeśli:

Odliczenie składki zdrowotnej

Nie każdy przedsiębiorca wie, iż istnieje możliwość odliczenia od podatku dochodowego składki zdrowotnej. Warunkiem jednak jest to, iż została ona zapłacona (nie można ubiegać się o zwrot składki, która nie została opłacona). Ważną informacją również jest to, że nie można odliczyć składek opłacanych za pracowników, ponieważ nie są one finansowane przez przedsiębiorcę, a pobierane z wynagrodzeń pracowników.

Strony