PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


W prowadzeniu własnej firmy najbardziej liczy się to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju wprowadzanymi zmianami, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie firmy. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których zawsze znajdują się informacje przydatne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Prócz tego, staramy się na bieżąco pisać na temat wszelkich zaistniałych zmian, które często wiążą się z uproszczeniami kierowanymi do przedsiębiorców.

Fuzja przedsiębiorstw

Pojęcie fuzji zauważyć można w wielu dziedzinach życia. Używa się go również w ekonomii. Fuzja przedsiębiorstw to proces połączenia się dwóch lub większej ilości firm. Wszystko wydawałoby się już jasne jednak występują aż 3 rodzaje takiej fuzji i każda z nich posiada odmienne cechy, które warto omówić. Poznajmy więc fuzję poziomą, pionową oraz konglomeratową.

Rachunkowość - rodzaje

Rachunkowość jest systemem, który umożliwia przedsiębiorcy uzyskać informacje na temat prowadzonej przez siebie działalności. Polega ona również na gromadzeniu i przetwarzaniu danych dotyczących operacji gospodarczych, jakie miały miejsce w jednostce. Narzędziem za pomocą, którego przedstawia się rachunkowość jest bilans składający się z aktywów i pasywów.

W systemie rachunkowości wyodrębnia się: księgowość, rachunek kosztów i sprawozdawczość finansową.

Strony