PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


W prowadzeniu własnej firmy najbardziej liczy się to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju wprowadzanymi zmianami, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie firmy. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których zawsze znajdują się informacje przydatne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Prócz tego, staramy się na bieżąco pisać na temat wszelkich zaistniałych zmian, które często wiążą się z uproszczeniami kierowanymi do przedsiębiorców.

Nadgodziny

Praca, która wykracza poza obowiązujące normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Dopuszcza się ją gdy konieczne jest przeprowadzenie akcji ratowniczej w celu ochrony życia bądź zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska albo usunięcia awarii, a także w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń.

Strony