PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Czy premie pieniężne są opodatkowane?

Wypłacanie pracownikom pieniężnej premii np. świątecznej musi zostać rozliczone przez księgowych przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak, że pracownik zawsze będzie zobowiązany do zapłacenia podatku, albo że firma będzie musiała ująć z wypłaty należne świadczenie.

Każda dodatkowa wypłata dla pracownika oznacza przychód. Ustawa o PIT jasno określa pojęcie dochodu jako wynagrodzenie za pracę, ale także inne korzyści majątkowe pracownika. W tym przypadku chodzi również o wszelkie wypłaty pieniężne i rzeczowe oraz różne dodatki i nagrody.

Podwójne opodatkowanie przedsiębiorców

Pojęcie podwójnego opodatkowania należy uznać jako nałożenie na podatnika z tego samego tytułu podatku w dwóch państwach. Sytuacje tego typu mogą występować w przypadku rodzaju świadczeń dochodowych czy od spadków i darowizn. Podwójne opodatkowanie może mieć bardzo negatywny wpływ na kształtowanie obrotu międzynarodowego, dlatego zawiera się w tym celu specjalne umowy zmierzające do eliminacji obowiązkowych należności.

Strony