PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Zwolnienie pracownika

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy precyzuje Kodeks Pracy. Może to być:
- rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron,
- rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
- rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
- rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu trwania umowy.

Wydatek, środek trwały, czy wyposażenie

Środek trwały - żeby zakwalifikować wydatek jako koszt poniesiony w celu uzyskania środka trwałego i określić dany składnik majątku właśnie takim mianem, spełnione muszą być pewne warunki. Między innymi, musimy nabyć przedmiot lub wytworzyć go we własnym zakresie, a w momencie przyjęcia go niezbędne jest, aby był on zdatny i dopuszczony do użytkowania oraz kompletny i wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zobacz więcej -> KLIK

Strony