PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


W prowadzeniu własnej firmy najbardziej liczy się to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju wprowadzanymi zmianami, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie firmy. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których zawsze znajdują się informacje przydatne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Prócz tego, staramy się na bieżąco pisać na temat wszelkich zaistniałych zmian, które często wiążą się z uproszczeniami kierowanymi do przedsiębiorców.

Umowa zlecenie - kary

Przedsiębiorcy zawiązujący stosunek pracy z pracownikami na podstawie umowy zlecenie bardzo często zastanawiają się w jaki sposób mogą zabezpieczyć swoje interesy między innymi przed nieuprawnionym wykorzystaniem informacji handlowych, czy też rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. W tym celu zazwyczaj stosowane są odpowiednie kary, które pozwolą zapewnić środki na pokrycie ewentualnych szkód.

Kara może polegać na naprawieniu wyrządzonej szkody, która wynika z niewykonania świadczenia lub jego nienależytego wykonania.

Indywidualne rachunki w ZUS

Przedsiębiorców płacących składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czekają spore zmiany. Od nowego roku każdy z nich będzie posiadał swój indywidualny rachunek, na który dokonywać będzie tylko jednego przelewu niezależnie od rodzaju opłacanych składek czy funduszy. Pieniądze będą księgowane na koncie a następnie rozdzielane na poszczególne składki i fundusze.

Strony