PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


W prowadzeniu własnej firmy najbardziej liczy się to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju wprowadzanymi zmianami, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie firmy. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których zawsze znajdują się informacje przydatne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Prócz tego, staramy się na bieżąco pisać na temat wszelkich zaistniałych zmian, które często wiążą się z uproszczeniami kierowanymi do przedsiębiorców.

JPK_MAG

JPK_MAG dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, którzy prowadzą gospodarkę magazynową w postaci elektronicznej. Strukturę tą wprowadza się celu weryfikacji przekazywania towarów oraz materiałów, które mieszczą się w magazynie. Osoby, które prowadzą tylko papierową ewidencję gospodarki magazynowej aktualnie nie są zobowiązane do sporządzania i wysyłania JPK_MAG. Do złożenia tego pliku zobowiązani będą też przedsiębiorcy, którzy według przepisów nie prowadzą magazynu jednak wykonują to w formie elektronicznej.

Umowa dla pracowników sezonowych

W okresie letnim najbardziej poszukiwani są pracownicy sezonowi. Pracownikiem sezonowym są osoby pracujący określoną część roku w związku z określonym sezonem oraz warunkami atmosferycznymi.
Definicja ta nie wynika jednak bezpośrednio z Kodeksu pracy, a z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1986 roku.
Aktualnie projektowana jest ustawa, która proponuje wprowadzenie w życie nowego rodzaju umów dla osób, które pomagają przy zbiorach. Forma takiej umowy ma zostać specjalnie oskładkowana i powinna obowiązywać nie dłużej niż 4 miesiące.

Strony