PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


W prowadzeniu własnej firmy najbardziej liczy się to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju wprowadzanymi zmianami, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie firmy. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których zawsze znajdują się informacje przydatne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Prócz tego, staramy się na bieżąco pisać na temat wszelkich zaistniałych zmian, które często wiążą się z uproszczeniami kierowanymi do przedsiębiorców.

Księgowość w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, której działanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Aby założyć tą formę działalności gospodarczej, należy dysponować kapitałem początkowym o wielkości 100 000 złotych. Może ją założyć jeden lub więcej wspólników – akcjonariuszy. Co najważniejsze nie odpowiadają oni za zobowiązania całym swoim majątkiem, a jedynie do wartości wniesionych akcji.

Jeśli chodzi o księgowość, to oczywiście spółka zobligowana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten wynika z zarządzania odrębnym majątkiem.

Różnice inwentaryzacyjne- charakterystyka i podział

Podczas inwentaryzacji przeprowadzanej w przedsiębiorstwach ujawnione zostają różnice, które powstają między stanem faktycznym składników majątkowych, a zapisami w księgach rachunkowych. Są to niedobory bądź nadwyżki.

NIEDOBORY powstają, gdy stan faktyczny jest mniejszy od stanu księgowego.
NADWYŻKI powstają, gdy stan faktyczny jest większy od stanu księgowego.

Niedobory możemy jeszcze podzielić w następujący sposób:

Strony