PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


W prowadzeniu własnej firmy najbardziej liczy się to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju wprowadzanymi zmianami, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie firmy. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których zawsze znajdują się informacje przydatne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Prócz tego, staramy się na bieżąco pisać na temat wszelkich zaistniałych zmian, które często wiążą się z uproszczeniami kierowanymi do przedsiębiorców.

Dlaczego spółka z o.o.?

Coraz więcej osób decyduje się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego akurat spółki z o.o.? Powodem tego jest jej atrakcyjność, wynikająca z ograniczonej odpowiedzialności wspólników czy brakiem obowiązku płacenia składek ZUS.

Istotnie spółka z o.o. ma wiele zalet, które powodują, że jej prowadzenie jest najlepszym rozwiązaniem. Zalicza się do nich, oprócz ograniczonej odpowiedzialności majątkowej wspólników:

Jakie przepisy regulują prowadzenie rachunkowości?

Prowadzenie rachunkowości podobnie jak prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest regulowane wieloma aktami prawnymi. W przypadku rachunkowości do najważniejszych zalicza się:

1. polską ustawę o rachunkowości z 1994 roku, regulująca w szczególności zasady prowadzenia rachunkowości, tryb badań sprawozdań finansowych oraz zasady usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W celu dopasowania jej przepisów do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i przepisów Dyrektyw Europejskich była wielokrotnie nowelizowana.

Strony