PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


W prowadzeniu własnej firmy najbardziej liczy się to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju wprowadzanymi zmianami, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie firmy. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których zawsze znajdują się informacje przydatne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Prócz tego, staramy się na bieżąco pisać na temat wszelkich zaistniałych zmian, które często wiążą się z uproszczeniami kierowanymi do przedsiębiorców.

Wynik finansowy

Wynik finansowy to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, którą ustala się dla określonego przedsiębiorstwa w danym okresie sprawozdawczym. Wynik ten może mieć charakter dodatni – wtedy, gdy firma osiągnęła zysk, bądź ujemy – w przypadku poniesienia straty.

Wynik finansowy brutto ustalany w oparciu o rachunek zysków i strat, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, to podstawa do naliczenia podatku dochodowego. W spółkach kapitałowych stanowi również podstawę do wyliczenia kwoty dywidendy.

Słowa kluczowe: 

Księgowość w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, której działanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Aby założyć tą formę działalności gospodarczej, należy dysponować kapitałem początkowym o wielkości 100 000 złotych. Może ją założyć jeden lub więcej wspólników – akcjonariuszy. Co najważniejsze nie odpowiadają oni za zobowiązania całym swoim majątkiem, a jedynie do wartości wniesionych akcji.

Jeśli chodzi o księgowość, to oczywiście spółka zobligowana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten wynika z zarządzania odrębnym majątkiem.

Strony