PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


W prowadzeniu własnej firmy najbardziej liczy się to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju wprowadzanymi zmianami, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie firmy. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których zawsze znajdują się informacje przydatne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Prócz tego, staramy się na bieżąco pisać na temat wszelkich zaistniałych zmian, które często wiążą się z uproszczeniami kierowanymi do przedsiębiorców.

ZUS IWA

31. stycznia 2018 roku upływa termin składania deklaracji ZUS IWA za rok poprzedni. Dotrzymanie tego obowiązku jest konieczne ponieważ nie wywiązanie się z niego prowadzi do poważnych sankcji prawnych.
ZUS IWA zawiera informacje dotyczące składek na ubezpieczenia wypadkowe. Do jego przekazania zobowiązani są płatnicy, którzy spełniają następujące warunki:
- byli zgłoszeni jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe w sposób nieprzerwany od 1 stycznia do 31 grudnia,
- w roku za który informacja jest zgłaszana, zgłaszali nie mniej niż 10 osób,

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

Wybór formy opodatkowania ma ogromny wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czasem zdarza się, że przedsiębiorcy podczas roku decydują się na zmianę formy opodatkowania. Czy zmiana taka może zaistnieć?

Formy opodatkowania:
1. Na zasadach ogólnych według skali podatkowej.
2. Na zasadach ogólnych podatkiem liniowym.
3. W formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
4. W formie karty podatkowej.

Strony