PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


W prowadzeniu własnej firmy najbardziej liczy się to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju wprowadzanymi zmianami, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie firmy. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których zawsze znajdują się informacje przydatne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Prócz tego, staramy się na bieżąco pisać na temat wszelkich zaistniałych zmian, które często wiążą się z uproszczeniami kierowanymi do przedsiębiorców.

Kwota wolna od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń ma za zadanie ochraniać wynagrodzenie pracownika przez zbyt dużymi potrąceniami z wypłaty. Obowiązuje ona gdy potrącenia dotyczą nalezności niealimentacyjnych, zaliczek udzielanych pracownikowi, kar pieniężnych nałożonych na pracownika z tytułu kary porządkowej, a także potrąceń dobrowolnych.

Kto ma obowiązek wystawiania faktury VAT?

Faktura VAT to dokument wystawiany przez czynnych podatników VAT w celu udokumentowania określonej transakcji. Wystawienie faktury jest obowiązkiem przedsiębiorcy jeżeli drugą stronę transakcji stanowi firma. W przypadku gdy drugą stroną transakcji jest osoba fizyczna wówczas fakturę wystawia się tylko na żądanie nabywcy.

Faktura VAT musi być wystawiona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony transakcji.

Strony