PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


W prowadzeniu własnej firmy najbardziej liczy się to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju wprowadzanymi zmianami, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie firmy. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których zawsze znajdują się informacje przydatne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Prócz tego, staramy się na bieżąco pisać na temat wszelkich zaistniałych zmian, które często wiążą się z uproszczeniami kierowanymi do przedsiębiorców.

Zakładowy plan kont

Zakładowy plan kont, to ułożony według porządku wykaz nazw oraz numerycznych symboli, które przeznaczone są do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych, źródeł finansowania i wszelkich zmian, które w nich następują.
Plan opracowywany jest w każdym podmiocie gospodarczym. Uwzględnia szczególne cechy jego działalności. Dzięki niemu możemy stworzyć:
prawidłowe sprawozdanie finansowe
statystyczne sprawozdania finansowego
deklaracje podatkowe

Księgowy i zakres jego odpowiedzialności za błędy

Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem w każdym przedsiębiorstwie. Jednak zadanie to nie należy do najłatwiejszych. Należy więc powierzyć je osobie odpowiedzialnej, odpornej na stres oraz dobrze znającej się na przepisach. Przedsiębiorcy w tym celu albo zatrudniają księgowego albo korzystają z usług biura rachunkowego.

Za błędy popełniane w księgowości odpowiada kierownik, ale także księgowy. Jaki jest zakres odpowiedzialności księgowego? Rozważmy dwa przypadki:

Księgowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę

Strony