PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


W prowadzeniu własnej firmy najbardziej liczy się to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju wprowadzanymi zmianami, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie firmy. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których zawsze znajdują się informacje przydatne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Prócz tego, staramy się na bieżąco pisać na temat wszelkich zaistniałych zmian, które często wiążą się z uproszczeniami kierowanymi do przedsiębiorców.

Jak prowadzić samemu biznes?

Dla wielu osób prowadzenie działalności wspólnie z kimś jest bardzo opłacalne. Jednak są również tacy, którzy początkowo chcieliby zajmować się tym samodzielnie. Może być to oczywiście problematyczne, gdyż z wszystkim trzeba radzić sobie samemu, jednak istnieje taka możliwość. Stanowić ją mogą:

> Jednoosobowa działalność gospodarcza,
>Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
> Jednoosobowa spółka akcyjna.

Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej

Skąd pozyskać pieniądze na prowadzenie działalności finansowej?- stanowi jedno z najpopularniejszych pytań. Jaka więc będzie na nie odpowiedź.

Źródeł skąd można pozyskać środki na finansowanie przedsięwzięcia jest dużo. Można je podzielić na wewnętrzne czyli np. kapitał wniesiony do spółki oraz zewnętrzne do których zaliczyć można np. kredyty. Ponieważ zasoby wewnętrzne są znacznie ograniczone, warto zastanowić się nad pozostałymi, gdyż one stanowią większą szansę na sfinansowanie przedsięwzięcia.

Strony