PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


W prowadzeniu własnej firmy najbardziej liczy się to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju wprowadzanymi zmianami, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie firmy. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych artykułów, w których zawsze znajdują się informacje przydatne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Prócz tego, staramy się na bieżąco pisać na temat wszelkich zaistniałych zmian, które często wiążą się z uproszczeniami kierowanymi do przedsiębiorców.

Analiza finansowa

Analiza finansowa to jeden z elementów analizy ekonomicznej, która jest podstawą analizy działalności przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa ma za zadanie dostarczać informacje o wynikach, a także sytuacji finansowej przedsiębiorstwa , potrzebnych w procesie zarządzania i wykorzystywanych przez otoczenie firmy to jest: kontrahentów, inwestorów, kredytodawców, audytorów, urzędy statystyczne i tym podobne.

Analiza finansowa składa się z:

Wynik finansowy

Wynik finansowy to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, którą ustala się dla określonego przedsiębiorstwa w danym okresie sprawozdawczym. Wynik ten może mieć charakter dodatni – wtedy, gdy firma osiągnęła zysk, bądź ujemy – w przypadku poniesienia straty.

Wynik finansowy brutto ustalany w oparciu o rachunek zysków i strat, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, to podstawa do naliczenia podatku dochodowego. W spółkach kapitałowych stanowi również podstawę do wyliczenia kwoty dywidendy.

Słowa kluczowe: 

Strony