PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Księgowość w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, której działanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Założenie tej formy działalności gospodarczej zobowiązuje do dysponowania kapitałem początkowym w wysokości 100 000 złotych. Ten rodzaj spółki może zostać utworzony przez jednego lub więcej wspólników, którzy określani są mianem akcjonariuszy. Odpowiedzialność akcjonariuszy ogranicza się do wartości wniesionych akcji.

Jak wygląda księgowość w spółce akcyjnej? Spółka zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten wynika z zarządzania odrębnym majątkiem.

Różnice inwentaryzacyjne- charakterystyka i podział

Podczas inwentaryzacji przeprowadzanej w przedsiębiorstwach ujawnione zostają różnice, które powstają między stanem faktycznym składników majątkowych, a zapisami w księgach rachunkowych. Są to niedobory bądź nadwyżki.

NIEDOBORY powstają, gdy stan faktyczny jest mniejszy od stanu księgowego.
NADWYŻKI powstają, gdy stan faktyczny jest większy od stanu księgowego.

Niedobory możemy jeszcze podzielić w następujący sposób:

Strony