PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Wynik finansowy

Wynik finansowy to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, którą ustala się dla określonego przedsiębiorstwa w danym okresie sprawozdawczym. Wynik ten może mieć charakter dodatni – wtedy, gdy firma osiągnęła zysk, bądź ujemy – w przypadku poniesienia straty.

Wynik finansowy brutto ustalany w oparciu o rachunek zysków i strat, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, to podstawa do naliczenia podatku dochodowego. W spółkach kapitałowych stanowi również podstawę do wyliczenia kwoty dywidendy.

Słowa kluczowe: 

Księgowość w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, której działanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Założenie tej formy działalności gospodarczej zobowiązuje do dysponowania kapitałem początkowym w wysokości 100 000 złotych. Ten rodzaj spółki może zostać utworzony przez jednego lub więcej wspólników, którzy określani są mianem akcjonariuszy. Odpowiedzialność akcjonariuszy ogranicza się do wartości wniesionych akcji.

Jak wygląda księgowość w spółce akcyjnej? Spółka zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten wynika z zarządzania odrębnym majątkiem.

Strony