podatek od dywidendy spółka z o.o.

Opodatkowanie dywidendy

Prawo do dywidendy stanowi podstawowe uprawnienie wspólnika lub akcjonariusza w spółce kapitałowej (akcyjnej, spółki z o.o.) i stanowi dochód z tytułu posiadanych udziałów.

Dywidenda podlega opodatkowaniu w momencie, w którym zostaje ona przekazana wspólnikowi. Opodatkowana jest ona 19% stawką podatku dochodowego, i nie zostaje pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Płatnikiem jest podmiot wypłacający, czyli spółka. Zaliczkę na poczet tego podatku należy wpłacić na rachunek, właściwego pod względem siedziby, urzędu skarbowego do 20 dnia kolejnego miesiąca.