pracodawca

Umowa zlecenie, a stosunek pracy

Zleceniobiorca powinien uważać, aby nie zostać wykorzystanym przez zleceniobiorcę. Chodzi głównie o to, aby zlecenie wykonywane przez zleceniobiorców nie spełniało w rzeczywistości kryteriów pracy. Kryteria te to przede wszystkim:
- stałe miejsce pracy,
- stałe godziny pracy,
- wykonywanie pracy w podporządkowaniu organizacyjnym i służbowym,
- bezwzględny wymóg osobistego świadczenia pracy.

Elastyczne formy zatrudnienia

Skorzystanie z elastycznej formy zatrudnienia jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie są zainteresowane stałym zatrudnieniem oraz dla osób, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin lub tych, które nie mogą pracować w jednym miejscu. Elastyczne formy zatrudnienia są atrakcyjne także dla osób starszych, niepełnosprawnych, osób młodych i matek wychowujących dzieci.

Strony