współpracownik

Obowiązki wobec członka rodziny jako współpracownika

W wielu firmach, zwłaszcza początkujących, często spotykaną praktyką jest zatrudnianie członków najbliższej rodziny. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, nie są oni zwykłymi pracownikami, ale tzw. osobami współpracującymi.

Osobami współpracującymi mogą być małżonek, dzieci (przysposobione lub własne), rodzice, macocha, ojczym oraz osoba przysposabiająca, które pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i pomagają mu w prowadzeniu firmy.