zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Sprawozdania finansowe spółek do 30 września

Do końca września spółki kapitałowe mają obowiązek zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok. Istotne jest, że obowiązkiem jest również dokonanie pierwszego wezwania akcjonariuszy w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do złożenia dokumentów akcji.

Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 wpłynęły na termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Ustawodawca przesunął termin o 3 miesiące na zatwierdzenie sprawozdań finansowych.