Co oznaczają skróty NIP, PIT, CIT, VAT?

Skróty NIP, PIT, CIT i VAT związane są z podatkami. To rodzaje formularzy podatkowych, które potrzebne są przy rozliczeniu z urzędem skarbowym. Każdy z nich przeznaczony jest do innej czynności.

NIP jest formularzem związanym z identyfikacją, zgłoszeniem albo aktualizacją danych podatnika.
PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązkiem rozliczenia podatku PIT objęte są wszystkie osoby, które w danym roku wykazały dochód na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych czy podczas prowadzenia działalności gospodarczej.
CIT czyli podatek dochodowy od osób prywatnych jest rodzajem podatku bezpośredniego, przeznaczonym dla osób prywatnych, odprowadzany np. od dochodów spółek.
VAT – podatek od towarów i usług, podatek od wartości dodanej, podatek bezpośredni. Jest to wartość doliczana do każdej transakcji. Pobierany przy każdym obrocie towarami lub usługami, zwany także podatkiem obrotowym.

Do każdego z powyższych podporządkowane są odpowiednie formularze, np. PIT-11, PIT-36, PIT-37 itd.