Doradztwo prawne podczas rejestracji spółki z o.o.

Procedura rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga posiadania wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawnych. Brak potrzebnych informacji wydłuża procedurę rejestracyjną z powodu błędnych wniosków i formularzy, co skutkuje odrzuceniem wniosku rejestracyjnego. Korzystnym rozwiązaniem dla przyszłych właścicieli firm może okazać się doradztwo prawne podczas rejestracji spółki z o.o. - z jakich usług można skorzystać?

Doradztwo prawne podczas rejestracji spółki z o.o.:
☑ pomoc w wyborze odpowiedniej formy działalności dopasowanej do planowanej działalności
☑ przygotowanie wniosków, formularzy, dokumentów
☑ opracowanie odpowiednich umów z uwzględnieniem zabezpieczeń prawnych
☑ opracowanie zapisów umowy spółki,
☑ złożenie niezbędnych wniosków rejestracyjnych
☑ pomoc w podwyższeniu lub obniżeniu kapitału
☑ reprezentacja w postępowaniu rejestrowym
☑ pomoc w uzyskaniu koncesji, pozwoleń, licencji

Kompleksowa obsługa prawna może wpłynąć na decyzję sądu dotyczącą rejestracji podmiotu oraz znacząco przyspieszyć procedurę.