Faktura bez podpisu - czy jest ważna?

W obrocie gospodarczym mamy do czynienia zarówno z fakturami podpisanymi jak i tymi bez podpisu. Nasuwają się zatem pytania:
Czy opatrzenie faktury podpisem jest konieczne? Czy faktury bez podpisu są ważne?

Faktura VAT powinna składać się z następujących elementów:
- data wystawienia,
- imię i nazwisko podatnika (ewentualnie jego nazwę) wraz z jego adresem oraz numerem NIP,
- imię i nazwisko nabywcy (ewentualnie jego nazwę) wraz z jego adresem oraz numerem NIP,
- data dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi,
- nazwa towaru lub usługi,
- cena jednostkowa towaru lub usługi,
- wartość sprzedaży netto,
- stawka podatku,
- kwota należności ogółem.

Jest to minimalny zakres danych, które muszą znaleźć się na fakturze. Jak widać nie znajduje się w nim podpis wystawcy co oznacza, że podpisywanie faktur jest dopuszczalne, jednak nie konieczne.

Podpis na fakturze może okazać się bardzo przydatny w przypadku nieuregulowania faktury przez nabywcę. Podpisanie przez niego danego dokumentu będzie bowiem stanowiło przyznanie się do określonego długu i będzie niezwykle istotne gdy będziemy zmuszeni do ubiegania się swoich roszczeń przed sądem.