Faktura VAT

Jest szczególną formą rachunku, który wystawiają płatnicy podatku VAT.
W Polsce, zgodnie z przepisami Fa VAT powinna zawierać:

 • dane sprzedawcy i nabywcy (nazwy, adresu, numery NIP)
 • datę wystawienia
 • numer faktury
 • ilość wykonanych usług/sprzedanych towarów oraz jednostkę miary
 • cenę jednostkową netto towaru czy usługi
 • wartość sprzedaży netto
 • stawki podatku
 • wartość sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku
 • kwotę podatku
 • wartość sprzedaży brutto z podziałem na sumy dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwotę należności ogółem, czyli kwotę brutto

Dokument ten powinno się wystawić w dwóch egzemplarzach, jednak nie ma już obowiązku na rozróżnienie „oryginał” czy „kopia” faktury.
Tradycyjnie fakturę VAT wystawia się ręcznie. W określonych przypadkach istnieje także możliwość wystawienia faktury elektronicznej.