Kasa fiskalna 2019

Od początku 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji z użyciem kas fiskalnych.

Projekt zakłada utratę zwolnienia dla następujących podatników:
- transportu drogowego pasażerskiego pojazdami ciągnionymi przez zwierzęta,
- usług związanych z utrzymywaniem w budynkach porządku oraz zagospodarowaniem terenów zieleni,
- przyjmowania przez rewizorów w przypadku braku wymaganych dokumentów przewozu lub dokumentów uprawniających do przejazdu bezpłatnego lub darmowego należności związanych z wykonywanych usług przewozu,
- usług dotyczących transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Podatnicy, którzy w wyniku zmian utracili prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej muszą wprowadzić ją do swojej działalności do 1. czerwca 2019 roku. To jak na razie najdłuższy termin na instalację kasy fiskalnej po utracie zwolnienia.

W niezmienionej wysokości pozostaje zwolnienie podmiotowe. W 2019 roku nadal przysługuje podatnikom, których obrót netto ze sprzedaży nie przekroczył 20 000 złotych.

Poznaj także podstawowe informacje o paragonie -> KLIK