Kto ma obowiązek wystawiania faktury VAT?

Faktura VAT to dokument wystawiany przez czynnych podatników VAT w celu udokumentowania określonej transakcji. Wystawienie faktury jest obowiązkiem przedsiębiorcy jeżeli drugą stronę transakcji stanowi firma. W przypadku gdy drugą stroną transakcji jest osoba fizyczna wówczas fakturę wystawia się tylko na żądanie nabywcy.

Faktura VAT musi być wystawiona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony transakcji.

Do wystawiania faktury VAT zobowiązani są:
- zarejestrowani podatnicy VAT czynni podczas dokonywania sprzedaży na rzecz innych przedsiębiorców,
- zarejestrowani podatnicy VAT czynni przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdy nabywca zażąda faktury,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.