Kwota wolna od podatku – nowy ład

Przepisy wprowadzone Nowym Polskim Ładem zrobiły ogromne zamieszanie wśród osób prowadzących firmę w Polsce. Celem wdrażanych rozwiązań jest poprawienie sytuacji obywateli Polski po pandemii.
Jedną z ważniejszych zmian jest zmiana kwoty wolnej od podatku – ile wynosi kwota wolna od podatku w 2022 roku?

Kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 000 zł.
Kwota zmniejszająca podatek wynosi 5100 zł rocznie.

Czym jest kwota wolna od podatku? To wartość od której nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą jej obliczenia jest dochód podatnika, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania.

Warunkiem skorzystania z niej jest opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Kto zyska?
▸osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem
▸emeryci, których emerytura nie przekracza 2500 zł