Niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS

Sprawozdanie finansowe z działalności spółki zawiera informacje finansowe o rocznej działalności firmy. Z czym wiąże się niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS?

W wielu spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego złożone może zostać do 15 lipca, jeśli zostanie zatwierdzone do 30 czerwca - zasada mówi, ze należy je złożyć do KRS w ciągu 15 dni od zatwierdzenia. W 2022 roku w związku z m.in. pandemią przepisy przesuwają ostateczny termin złożenia sprawozdania do 15 października, a więc musi ono zostać zatwierdzone do 30 września.

Niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS wiąże się z konsekwencjami. Zarząd spółki naraża się na karę grzywny lub ograniczenia wolności za niedopełnienie obowiązku złożenie sprawozdania do sądu. Wysokość grzywny określana jest w liczbach stawek dziennych od 10 do 540 a wysokość jednej stawki to od 10zł do 2000złotych. Kara pozbawienia wolności może trwać od miesiąca do 2 lat. Bardzo często podczas kary pozbawienia wolności sąd orzeka zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Członkowie zarządu mogą też otrzymać od sadu zakaz piastowania określonego stanowiska czy wykonywania zawodu.

Krajowy Rejestrze Sądowy wszczyna również postępowanie przymuszające i wzywa w ciągu 7 dni do złożenia sprawozdania finansowego z działalności. Jeśli spółka nie złoży go nadal może otrzymać karę w kwocie 15 000 złotych, która może być nakładana wielokrotnie aż do kwoty 1 miliona złotych.

Jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie złoży sprawozdani finansowych za 2 następujące po sobie lata wówczas Sąd może wykreślić spółkę z Rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.