Obniżka stawek podatku VAT

Zgodnie z uchwaloną Tarczą Antyinflacyjną 2.0 przewidywane jest czasowe zmniejszenie stawek podatku VAT na takie towary jak paliwa, autogaz, ciepło oraz energie elektryczną. Dodatkowo zgodnie z założeniami ustawy wprowadzony zostanie zerowy VAT na żywność, gaz ziemny, nawozy oraz wybrane towary wykorzystywane do produkcji rolniczej.

Od kiedy?
Obniżka stawek podatku VAT obowiązywać będzie przez 6 miesięcy od 1 lutego 2022 roku.

Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję sprzedaży powyższych towarów zobowiązani są do dokonania zmian stawek VAT na urządzeniach.

Tarcza antyinflacyjna 2.0 założenia:
- obniżenie podatku VAT z 23% do 8% na paliwa,
- przedłużenie 5% stawki VAT na prąd,
- obniżenie stawki VAT na ciepło do 5%,
- wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej,
- wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny,
- wprowadzenie zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5%.

Warto również zaznaczyć, że od 1 stycznia 2022 roku gospodarstwa domowe wielolokalowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury zostały podlegają specjalnym taryfom za gaz co pozwoli zmniejszych koszty.