Od czego zależy koszt obsługi księgowej spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prawną przez osoby decydujące się na otworzenie firmy. Korzystne zasady rejestracji oraz prowadzenia, a także niskie koszty decydują o atrakcyjności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rynku.

Istoty w przypadku prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest obowiązek pełnej ewidencji księgowej, która często zobowiązuje do nawiązania współpracy z biurem rachunkowym lub księgową.

Prowadzenie pełnej księgowości oznacza, że oprócz bieżących rozliczeń, spółka z o.o. na koniec roku podatkowego musi przygotować sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Od czego zależy koszt obsługi księgowej spółki z o.o.?
- wielkość prowadzonego biznesu
- liczba zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę
- liczba zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę oraz pozostałych form zatrudnienia
- ilość generowanych dokumentów księgowych
- zakres obowiązków w zakresie księgowości, podatków i kadr
- rodzaj dokumentów księgowych