Opłacanie składek – NOWE TERMINY!

Wraz z początkiem 2022 roku weszły w życie nowe terminy opłacania składek, jak również przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Mowa o 5., 15. oraz 20. dniu miesiąca. Nowe terminu obowiązywały już w odniesieniu do składek za styczeń 2022 i dotyczy każdego kolejnego miesiąca.

15. DZIEŃ MIESIĄCA
Nowy termin obowiązujący płatników składek, którzy posiadają osobowość prawną, ale więc np. spółdzielnie i spółki akcyjne.

20. DZIEŃ MIESIĄCA
Nowy termin obowiązujący podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, a więc m.in. dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, bądź spółki osobowe. Przed wprowadzeniem owej zmiany osoby opłacające składkę wyłącznie za siebie były zobowiązane do rozliczenia się nie później niż 10. dnia miesiąca.

5. DZIEŃ MIESIĄCA
Nowy termin obowiązujący jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

Powyższe zmiany są następstwem regulacji wprowadzonych wraz z tzw. „Polskim Ładem”. Nowe terminy dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy (FP), składek na Fundusz Solidarnościowy (FS), składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).