Spółka z o.o.

Spółka z o.o. jest najchętniej wybieraną formą spółki w Polsce. Dlaczego? Poniżej przedstawiamy jej krótką charakterystykę.
Spółka z o.o. jest spółką kapitałową opartą na kodeksie prawa handlowego. Może ją tworzyć jedna lub więcej osób zwanych wspólnikami. W nazwie spółki musi znajdować się oznaczenie "sp. z o.o."
Spółka za swoje zobowiązania odpowiada całym majątkiem, natomiast wspólnicy majątkiem nie odpowiadają, lecz w przypadku trudnej sytuacji spółki mogą stracić wniesione wkłady. Członkowie zarządu odpowiadają również całym swoim majątkiem.
Spółkę może tworzyć jedna lub więcej osób zwanych wspólnikami. Spółkę reprezentuje Zarząd, który jest również odpowiedzialny za prowadzenie jej spraw. W skład zarządu mogą wchodzić wspólnicy lub osoby spoza ich grona. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, to członków zarządu powołuje i odwołuje się w drodze uchwał wspólników.
Umowę spółki z o.o. zawiera się w formie aktu notarialnego, a osobowość prawną nabywa ona dopiero po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.
Jakie są zalety wybrania tej właśnie formy spółki?

  • możliwość prowadzenia spółki przez jednego wspólnika,
  • ograniczona odpowiedzialność wspólników,
  • posiadanie osobowości prawnej,
  • szansa pozyskania kapitału poprzez włączenie nowych wspólników,
  • możliwość założenia tego rodzaju spółki przez obcokrajowców.

Spółka z o.o. jak każda inna posiada także wady. Są to m. in.:

  • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,
  • droga procedura rejestracji spółki,
  • obowiązkowy kapitał zakładowy.