Sukcesja w spółce z o.o.

Sukcesja z definicji stanowi następstwo prawne zgodnie z którym osoba wstępuje na miejsce osoby zmarłej przejmuje jej prawa i obowiązki np. w firmie.

Sukcesja w spółce z o.o. może przebiegać na kilka sposobów.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają dużą możliwość ingerencji w zasady sukcesji po zmarłym udziałowcu spółki.
W umowie spółki z o.o., mogą oni znacznie ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Umowa powinna zawierać odpowiednie zapisy z kluczowymi warunkami np. spłaty spadkobierców.
W kwestii spłaty spadkobiercy po zmarłym udziałowcu należy określić w umowie również sposób obliczenia wartości udziału wspólnika czy termin i sposób wypłaty środków finansowych spadkobiorcy.
Zapisy umowy spółki mają pierwszeństwo nad przepisami o dziedziczeniu oraz rozporządzeniem testamentowym.

W umowie spółki najczęściej określa się daną osobę fizyczną, która może objąć udziały po zmarłym wspólniku lub wyznacza warunki odpowiednich wymaga które musi spełnić spadkobierca aby przejąć udziały (wiek, wykształcenie) czy informacje, że gdy nie będzie spadkobierców to udziały przypadną proporcjonalnie innym wspólnikom.

Istnieje też możliwość określenia w umowie spółki, iż udziały po zmarłym udziałowcu zostaną umorzone. Można wyróżnić dwa rodzaje umorzenia - przymusowe lub automatyczne. Likwidacja udziałów wiąże się z koniecznością rozliczenia finansowego ze spadkobiercami.