Ukryta dywidenda a koszty uzyskania przychodu

Czym jest ukryta dywidenda? Kto decyduje o zaliczeniu wypłaty środków do ukrytej dywidendy?

Zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi od stycznia 2022 roku założeniami Polskiego Ładu wypłaty postrzegane przez organy podatkowe jako ukryta dywidenda nie będą mogły zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu spółki.

Co zaliczamy do świadczeń określanych ukrytą dywidenda?
- świadczenia wypłacane wspólnikowi, a jednocześnie obniżające zysk spółki,
- świadczenia wypłacane w ramach  obniżenia zysku spółki za dany okres,
świadczenie przez wspólnika usług na rzecz spółki niezwiązanych wprost z jej działalnością
To organy podatkowe decydują czy dane świadczenie zostaje zaliczone do ukrytej dywidendy, co skutkować będzie koniecznością zapłaty wyższego podatku.

Przedsiębiorcy powinni dokonać odpowiedniej analizy prowadzonej spółki pod kątem planowanych wypłat środków finansowych.