Umorzenie należności w ZUS

Czasem jesteśmy w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie spłacić wszystkich swoich należności. Czy jednak zdajesz sobie sprawę iż możesz starać się o umorzenie długu w ZUS-ie?

Aby jednak było to możliwe należy stwierdzić całkowitą nieściągalność bądź trudną sytuację finansowo-rodzinną.

Całkowita nieściągalność występuje gdy nie mamy żadnych środków finansowych oraz majątku trwałego, z którego można by przeprowadzić egzekucję. Niestabilna sytuacja finansowo rodzinna ma z kolei miejsce, gdy nie jesteśmy w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.

Umorzenie ZUS może zostać udzielone przedsiębiorcy, pełnomocnikowi dłużnika, małżonkowi, który także odpowiada za powstały dług oraz spadkobiercom, którzy w spadku otrzymali zobowiązania.

Jeżeli nie spełnimy wymagań zawsze możemy starać się o rozłożenie należności ZUS na raty. Na raty możemy także rozłożyć opłaty dodatkowe takie jak odsetki czy koszty upomnienia.