Zasiłek chorobowy członka zarządu

Zasiłek chorobowy stanowi świadczenie pieniężne udzielane osobie chorej w ramach ubezpieczenia chorobowego ZUS. Wypłata udzielana jest osobie z powodu choroby lub wypadku, gdy jest ona przez jakiś czas niezdolna do pracy.

W trakcie pobierania zasiłku chorobowego nie należy pracować, gdyż grozi to utratą prawa do zasiłku chorobowego oraz może wiązać się z koniecznością zwrotu otrzymanych środków finansowych.

Takie same zasad obowiązują pracowników, jak również osoby zasiadające w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które mają podpisaną ze spółką umowę o pracę. Jeśli w spółce występuje jednoosobowy zarząd wówczas powinien zostać wyznaczony pełnomocnik lub inny przedstawiciel do prowadzenia spraw spółki.

Jeśli członek zarządu pełni swoją funkcję tylko na zasadzie aktu powołania, nie podpisał żadnej umowy ze spółką (umowa o pracę, umowa zlecenie czy kontakt menadżerski) wówczas nie przysługuje mu zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy.

W kwestii pobieranego wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy wykładnie są różne i zależą od zapisów uchwały. Jeśli w uchwale jest zapis, że wynagrodzenie przysługuje za zajmowanie stanowiska członka zarząd wówczas wynagrodzenie może zostać wypłacone. Częściej stosowany w uchwale jest zapis mówiący, że wynagrodzenie przysługuje za pełnienie funkcji członka zarządu wówczas w momencie niezdolności do pracy nie zostanie ono wypłacone członkowi zarządu.