Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2019

Najnowsze rozporządzenie dotyczące zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych będzie obowiązywało w latach 2019-2021. Zgodnie z nim limit zwolnienia pozostanie na poziomie 20 tysięcy złotych w skali roku.

Zwolnieniu przedmiotowemu będzie z kolei podlegać:
- transport drogowy pasażerski napędzany siłą ludzkich mięśni lub ciągniony przez zwierzęta,
- usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach,
- usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- przyjmowanie przez rewizorów należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób lub rzeczy przez nich przewożonych i zwierząt,
- usługi dotyczące transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Z obowiązku stosowania kasy fiskalnej będzie można wyłamać się wystawiając faktury. W przypadku dostaw towarów w systemie kurierskim stosowanie zwolnienia będzie uzależnione od tego czy dostawa w całości została udokumentowana fakturą bądź czy dostawca towaru zapłatę otrzyma za pośrednictwem poczty, banku i spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.