Inspektor ochrony danych w spółce z o.o.

Od maja 2018 roku zaczęło obowiązywać w krajach Unii Europejskiej rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO.

Przepisy RODO wymuszają na spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadzenie rozwiązań, które mają na celu ochronę danych osobowych zgromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w firmie.

Odpowiedzialnymi za wdrożenie w spółce z o.o. przepisów RODO jest Zarząd spółki, który wypełnia obowiązki administratora danych osobowych. Ważne: Administratorem danych osobowych RODO jest sama spółka z o.o.

Inspektorem ochrony danych osobowych w spółce (IDO) może być członek personelu bądź osoba z zewnątrz spółki, która świadcząca usługi związane z ochroną danych osobowych. Inspektor ten musi posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe oraz fachową wiedzę. Członek zarządu nie może być inspektorem ochrony danych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zadaniem Inspektora ochrony danych osobowych w spółce jest doradzanie w zakresie obowiązków przepisów RODO czy monitorowanie przestrzegania RODO.