Koszty zmienne i ich klasyfikacja

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z przychodem i generowaniem zysku, ale również i z koniecznością ponoszenia kosztów, o czym dobrze wie każdy właściciel firmy.
Koszty, które muszą zostać poniesione aby możliwe było uzyskanie przychodów, dzielimy na zmienne i stałe.

Koszty zmienne definicja

Koszty zmienne to te, które zmieniają się wraz ze skalą produkcji lub ze skalą ilości świadczonych usług - im ich więcej, tym wyższy koszt jaki musi zostać poniesiony. Jeśli przedsiębiorstwo podejmie się wykonania jednorazowo, dużego zlecenia, konieczne może okazać się zwiększenie liczby wykorzystywanych surowców czy półproduktów lub zatrudnienie dodatkowych pracowników. Przykładem takich kosztów mogą być nadliczbowe godziny pracy czy konieczność korzystania z pomocy pracowników, którzy wcześniej nie byli związani stosunkiem pracy z naszą firmą po to aby zwiększyć produkcję.

Koszty zmienne podział i klasyfikacja

  • Koszty proporcjonalne - rosną proporcjonalnie do zwiększania skali działalności np. koszt wynagrodzeń dla pracowników “na akord”,
  • Koszty progresywne - rosną wraz ze zwiększaniem się skali działalności np. wynagrodzenie pracowników za nadgodziny,
  • Koszty degresywne - maleją wraz ze wzrostem skali działalności np. niższa cena zakupu półproduktów przy składaniu większych zamówień,
  • regresywne - ich jednostkowy koszt maleje wraz ze wzrostem skali działalności np. cena ogrzewania, która maleje jeśli w pomieszczeniu jest więcej osób.