JDG

Przejście z JDG na spółkę z o.o.

Przejście z jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest często rozważanym krokiem przez przedsiębiorców, którzy pragną zminimalizować ryzyko osobistej odpowiedzialności oraz skorzystać z innych korzyści wynikających z prowadzenia działalności w formie spółki. Proces ten, choć złożony, może przynieść liczne korzyści, ale wymaga starannego planowania i przygotowania.

Słowa kluczowe: