JPK nie dla mikroprzedsiębiorców!

Obowiązek wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego nie dotyczy póki co mikroprzedsiębiorców. Mają oni możliwość na żądanie organów podatkowych przekazywać księgi podatkowe, ewidencje i dowody księgowe w formacie JPK wymaganym przez fiskusa, jednak do 30 czerwca 2018 r. przekazanie fiskusowi dokumentów w formacie JPK jest dla nich fakultatywne.

Zmiana przepisów nałożyła na podatników obowiązek comiesięcznego przekazywania informacji o ewidencji VAT w formacie JPK bez żądania ze strony organów podatkowych. Obowiązek ten ma być realizowany comiesięcznie w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Mikroprzedsiębiorcy będą musieli przekazywać informacje o ewidencji VAT w formacie JPK comiesięcznie, poczynając od 1 stycznia 2018 r., przedsiębiorcy mali i średni – poczynając od 1 stycznia 2017 r.

Obowiązkowe pliki JPK kolejno weszły w życie i były oraz nadal są obowiązkiem przedsiębiorców.
Jednak od 1 lipca 2020 roku wszyscy podatnicy VAT- bez względu na wielkość działalności, a więc również mikro-przedsiębiorcy będą mieli obowiązek składania pliku w nowej strukturze- JPK_VAT, który obejmował będzie dwie części:
- deklaracyjną
- informacyjną
Nowy plik JPK_VAT został wprowadzony w celu uproszczenia raportowania ewidencji związanych z podatkiem VAT.