księgowość spółek

Obowiązki spółek jawnych i partnerskich wobec KRS

Spółki jawne oraz partnerskie, które w danym roku obrotowym prowadziły księgowość w formie uproszczonej (KPiR) mają obowiązek zgłoszenia w KRS faktu, że nie spoczywa na ich obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego za ten rok. Oświadczenia te powinno się złożyć do 30 czerwca następnego, roku czyli np. za rok 2019 do 30 czerwca 2020 r.

Odliczenie składki zdrowotnej

Nie każdy przedsiębiorca wie, iż istnieje możliwość odliczenia od podatku dochodowego składki zdrowotnej. Warunkiem jednak jest to, iż została ona zapłacona (nie można ubiegać się o zwrot składki, która nie została opłacona). Ważną informacją również jest to, że nie można odliczyć składek opłacanych za pracowników, ponieważ nie są one finansowane przez przedsiębiorcę, a pobierane z wynagrodzeń pracowników.

Strony